V zaporu

Kaj se zgodi, ko dobre ljudi postavimo v okolje polno zla? Takšna vprašanja si je zastavil profesor na Stanfordski univerzi  Philip Zimbardo , ko se je odločil izpeljati simulacijo zapora leta 1971 na Stanfordski univerzi.  Zimbardova teza je bila, da so osebnostne značilnosti zapotnikov in paznikov  razlog za nasilje in zlorabe v pravih zaporih. Tekom šestdnevnega elsperimenta se je izkazalo, da za nasilno vedenje nad zaporniki, zlorabe in psihično mučenje, niso krive osebnostne karakteristike, ampak je prevladal splet okoliščin, ki je paznike spodbudil k neokusnim dejanjem.