Zdravstvena psihologija se ukvarja z aplikacijo psiholoških spoznanj v medicini, tako pri fizičnih, kot duševnih motnjah.  The American Society for the Advencment Of Pharmacotherapy  označuje zdravstveno psihologijo, kot vejo psihologije, ki integrira somatske in psihoterapevtske modalitete v upravljanje duševnih, kognitivnih, vedenjskih motenj, ter za upravljanje motenj v povezavi z zlorabo substanc.

Zdravstveni psihologi raziskujejo in obravnavajo strahove, ki jih pacienti doživljajo med zdravljenjem in med samim spopadanjem z boleznijo. Velik del njihovega dela pa zajemajo tudi priprave javnih kampanij, glede duševnega in telesnega zdravja, glede opuščanja nezdravih navad, ter o splošni kvaliteti življenja.