Socialna psihologija preučuje, kako prisotnost družbe oz. drugih oseb vpliva na posameznikove misli, čustva in vedenje. Zaradi tega socialna psihologija za raziskovanje uporablja empirične metode. Socialni psihologi razlagajo človeško vedenje, kot rezultat interakcije med duševnimi stanji in socialnimi situacijami. To pomeni, da se socialni psihologi ukvarjajo s tem, kaj je posameznika spodbudilo, da se vede na točno določen način v prisotnosti drugih.

Socialna psihologija je zapolnila manjkajoči del med klasično psihologijo in klasično sociologijo. Socialno psihologijo lahko razdelimo na dva dela, in sicer na ameriško socialno psihologijo in evropsko. Ameriška se bolj posveča posamezniku in kako družba vpliva na posameznika, evropska pa se bolj osredotoča na družbeno dinamiko in na to, kako se posamezniki vedejo v družbi.

Najbolj znani eksperimenti kar jih poznamo, izhajajo predvsem iz raziskovanja socialne psihologije.

To so:

Aschev eksperiment, kjer je preverjal konformizem posameznikov, Milgramov eksperiment, kjer so ugotavljali, kakšen vpliv ima avtoriteta na posameznika, eksperiment z lutko Bobo, kjer so pokazali, kako je lahko agresija naučena s posnemanjem in slaven Zimbardov eksperiment v zaporu, kjer je preučeval, kako se ljudje obnašajo, ko dobijo moč v svoje roke.