Razvojna psihologija se ukvarja s tem kako in zakaj se ljudje spreminjamo skozi življenje. Večinoma se osredotočajo na nedonošence in otroke, vendar se je področje razširilo še na ostale starosti. Ukvarjajo se z motornimi sposobnostmi, kognitivno rastjo, z izvršilnimi funkcijami, moralnim razumevanjem, pridobivanjem jezika, socialne spremembe, osebnost, čustven razvoj, koncept sebstva in formiranjem identitete.

Razvojna psihologija raziskuje vplive narave in vzgoje na človeški razvoj znotraj sprememb konteksta in časa.
Trije najbolj znani avtorji, ki so vplivali na razvoj področja so: Erik Erikson, Sigmund Freud in Jean Piaget.