Psihologija športa je interdisciplinarna znanost, ki uporablja znanost iz področij kot je biomehanika, fiziologija, kineziologija in psihologija. Raziskuje kako psihološki faktorji vplivajo na nastop in kako participacija v športu in sami rekreaciji vpliva na psihološke in fiziološke faktorje. Športni psihologi poleg raziskovanja delujejo na področjih svetovanja športnikom, svetovanjem trenerjem in staršem, pri motivaciji športnikov, pri različnih poškodbah, rehabilitaciji, komunikaciji, team buildingu in pri usmerjanju kariere športnika.

Športni psiholog lahko deluje tudi edukativno. Njegov cilj je športnika naučiti samostojne uporabe psiholoških tehnik, pri nastopih oziroma tekmovanjih.  Njegovo delu je lahko svetovalno, kar pomeni, da športniku pomaga razširiti pogled na situacijo in ga s tem usmeriti, da bi sam našel rešitve za svoje težave. Poleg tega lahko psiholog nudi športniku socialno in čustveno oporo, kar pomeni, da je na voljo športniku, kadar se ta želi pogovoriti o svojih težavah, občutkih, mislih, čustvih in ima občutek, da je razumljen.  V določenih primerih je delo športnega psihologa tudi terapevtsko, kar pomeni, da športniku pomaga pri premagovanju strahov, anksioznosti, pri razpoloženjskih motnjah, odvisnostih itd.