Psihologija organizacije in dela se ukvarja z preučevanjem človeškega vedenja  na delovnem mestu in organizacijah. Glavni cilj je, ugotoviti, kakšno vedenje posameznika na delovnem mestu je najproduktivnejše z vidika organizacije. Drugi cilji so ugotoviti, kako zaposlene najbolje motivirati, kakšno okolje je najprimernejše za delo, varnost pri delu in tudi kako poskrbeti za maksimalno zdravje zaposlenih.

Delo psihologov na tem področju poleg raziskovanja zajema tudi izvajanje kariernih svetovanj, izvajanje razgovorov, izvajanje coaching programov in reorganizacija delovnih mest.

Psihologi, ki se ukvarjajo z delom in organizacijo v delujejo v industriji, ustanovah, svetovalnih podjetjih, univerzah in raziskovalnih organizacijah.

Na področju industrije se ukvarja z razvojem postopkov za selekcijo kadrov, s plačnimi sistemi, z metodami nagrajevanja, poskuša vzpostavljati sisteme, ki so najbolj učinkoviti za motiviranje zaposlenih, usposablja vodstvene kadre za vodenje.

Če deluje na  področju svetovanja uporablja ista znanja kot na področju industrije, vendar deluje le kot svetovalec posameznikom in  vrhnjemu menedžmentu.