Nevropsihologija preučuje strukture in funkcije možganov v povezavi s specifičnimi psihološkimi procesi in vedenji. Spada pod eksperimentalni del psihologije, njen cilj pa je razumeti, kakšen vpliv imajo možganske funkcije na vedenje in kognicijo. Z razumevanjem kako možganske funkcije vplivajo na vedenje in kognicijo, se poveča tudi zanesljivost postavljanja diagnoz v primerih nevroloških motenj.

V praksi nevropsihologi delujejo na raziskovalnih področjih, predvsem v laboratorijih in na raziskovalnih inštitutih, v kliničnih okoliščinah, torej obravnavajo paciente, ki imajo nevropsihološke probleme in na področju  forenzične psihologije, kjer delujejo kot strokovni svetovalci na področju vpliva drog in zdravil na možgane.

Nevropsihologi za svoje delo uporabljajo standardizirane teste, kot so testi za merjenje inteligence, merjenje spomina in merjenje percepcije.

Poleg testov uporabljajo tudi naprave za merjenje možganskih funkcij, strukture in aktivnosti. To so fMRI (funkcionalna magnetna resonanca), PET ( pozitronska emisijska tomografija), MRI (magnetna resonanca) in CT (računalniška tomografija).