Kognitivna psihologija preučuje duševne procese, kot so pozornost, uporaba jezika, spomin, percepcija, reševanje problemov, kreativnost in mišljenje. Kognitivna psihologija je eksperimentalna znanost, ki temelji na laboratorijskih eksperimentih, ki se fokusirajo na raziskovanje, kako duševni procesi vplivajo na vedenje. Glavne značilnosti kognitivne psihologije so, da temelji na znanstvenem raziskovanju, je uporabna v praksi, dopolnjuje se z drugimi področji, kot so behaviorizem, evolucijska psihologija in biologija, veliko teoretičnih predpostavk pa je podprtih z raziskavami.