Forenzična psihologija je definirana kot panoga uporabne psihologije, ki je povezana z zbiranjem, preiskovanjem in predstavitvijo dokazov v sodne namene. Je torej kombinacija psihologije in pravosodnega sistema. Vključuje razumevanje legalnih predpisov, predvsem v povezavi z pričami in samim pričanjem. Prav tako se ukvarja z določevanjem ali je posameznik sposoben pričati, dodeljevanjem skrbništev nad otroci in z ugotavljanjem pojava diskriminacije na delovnem mesto.

V Sloveniji je opredeljujemo  forenzično psihologijo kot uporabo psiholoških spoznanj in metod v povezavi s kazenskim in civilnim sodnim postopkom, ter s predkazenskim postopkom. Delo forenzičnega psihologa zajema  delo v povezavi z  sodišči, tožilstvom, policijo, odvetniki, zapori in centri za socialno delo. Delujejo tudi v akademskem okolju, pri čemer prenašajo znanstvena spoznanja v prakso

Forenzični psihologi v pravosodnem sistemu nastopajo kot sodni izvedenci, kjer je njihovo delo, da psihološke ugotovitve formulirajo v pravni jezik in s tem pravosodnim organom omogočiti popolno razumevanje zbranih psiholoških podatkov in ugotovitev.