Evolucijska psihologija je teoretični pristop, ki raziskuje katere človeške lastnosti so adaptacijsko funkcionalni produkti naravne selekcije oziroma seksualne selekcije v človeški evoluciji. Evolucijski psihologi trdijo, da je velika večina človeškega vedenja, produkt psiholoških adaptacij, ki so nastale z namenom reševanja problemov v človeški zgodovini.

Vedenja, ki se univerzalno pojavljajo po svetu se smatrajo za dober primer evolucijske adaptacije. Ta vedenja so zmožnost prepoznavanja  čustev drugih, prepoznavanje boljših (bolj zdravih) partnerjev, sodelovanje z drugimi itd. To potrjujejo tudi vedenja, kot so ubijanje otrok, ki je obsojano v veliki večini kultur, vrste zakonskih zvez, zaznavanje promiskuitete, zaznavanje lepote, vključevanje staršev v preživetje in razvoj otrok.