Nasilje nad klovnom

Albert Bandura je leta 1961 preučeval kako na socialno vedenje vpliva opazovanje in kasneje imitacija agresivnega vedenja. Eksperiment je izvedel na otrocih starih od 3 do 6 let. Ugotovil je, da otroci, ki so opazovali agresivni model so se večkrat agresivno odzvali v nasprotju s tistimi, ki so opazovali neagresivno vedenje ali so bili v  kontrolni skupini. Izsledki raziskave podpirajo Bandurino teorijo socialnega učenja-behavioristično teorijo. Ta predpostavlja, da se otroci učijo socialnega vedenja kot je npr. agresija. To je proces učenja z opazovanjem (opazovanje vedenja drugih oseb).