Vpliv avtoritete

Dejstvo je, da bo človek, ki neko dejanje zaničuje, pod vplivom avtoritete prav to dejanje razmeroma zlahka naredil. Tega se je zavedal tudi dr. Milgram, ko je zasnoval svoj eksperiment poslušnosti. Pri slednjem se je osredotočal le na vrsto poslušnosti, ki se pojavi prostovoljno, brez pritiska grožnje ali strahu. Poslušnost je preverjal v eksperimentu, kjer so udeleženci s strani avtoritete prejeli navodilo, da sprožijo električni šok če oseba na vprašanje odgovori napačno.  Dejanski rezultati so pokazali da je kar 62,5 odstotkov udeležencev uporabilo maksimalno jakost šoka, kot obliko kazni za napačni odgovor. Milgram je zaključil, da rezultati teh eksperimentov dopuščajo možnost, da sploh ne moremo računati na človekovo naravo in značajski tip, saj lahko vsak kloni pod vplivom avtoritete.